โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์ และศึกษา ความเป็นไปได้ในการขจัด ปัญหา สถานะและสิทธิตามกฎหมายของ ประชาชน ผู้ประสบภัยสึนามิ
โครงการศึกษาเว็บไซค์ต้นแบบสำหรับ
ครูสอนกฎหมาย
โครงการศึกษาปัญหาพฤติกรรมของ มนุษย์ ในสังคมไทยบนอินเตอร์เน็ต
โครงการศึกษาปัญหาธุรกิจนอกระบบ อินเตอร์เน็ต : ศีกษาเฉพาะกรณีการ ประกอบธุรกิจสื่อลามกอินเตอร์เน็ต
โครงการศึกษาการปรากฏตัวของรายการ โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม ไทย เรื่อง“ความมั่นคงแห่งชาติกับความ มั่นคงของ ประชาชนที่อาศัยในประเทศไทย : กรณีต้นแบบ ชาวถิ่น และลัวะ ใน หมู่บ้านหมันขาว จังหวัดเลย หมู่บ้านนาสะ อุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์ และหมู่บ้านน้ำเปื๋อย จังหวัดพะเยา”
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานสาธารณสุขและสังคม (ThaiICT)
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้าน การค้ามนุษย์
 
สถิติเว็บไซต์
มวลชนทางวิชาการ
ภาสกร จำลองราช
ในห้องทดลองทางสังคม (Social Lab) ที่เราสร้างขึ้นเพื่อสังเกตประสบการณ์ของ “หนูตระเภาที่ชื่อภาสกร” นั้น  ดิฉันและลูกศิษย์ได้เรียนรู้อะไรมากมาย เราได้ทดลองการทำงานสื่อเพื่อสิทธิบนพื้นที่จริง ดังนั้น เราจึงได้มีโอกาสช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ในความเป็นจริง  ผลการวิจัยของเรามิใช่แค่บันทึกเรื่องราวจากคนที่ยืนดูบน “หอคอยงาช้าง” แต่เรากระโดดลงมาคลุกฝุ่นกันจริงๆ กับภาสกร มีกรณีศึกษาที่จะเล่าให้สังคมไทยทราบหลายเรื่อง โดยเฉพาะงานทดลองที่เราเข้าไปขอมีส่วนร่วมในสังคมส่วนการเมือง (Political Society) ซึ่งเหล่าสมาชิกในประชาสังคม (Civil Society) ควรจะเรียนรู้ “องค์ความรู้ที่เราคิดค้นขึ้นมา” คณะนักวิจัยและภาสกรได้ค้นพบ “เทคโนโลยี” ในการจัดการองค์กรของรัฐที่มีแนวโน้มในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายเรื่องแล้ว

วิลาสินี พิพิธกุล
เป็นมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินสวนทางกับอาจารย์แหววอยู่เป็นปี จนมาถึงวันหนึ่งในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ตกลงกันว่า ต้องทำงานด้วยกัน อาจารย์ปุยจะสอนนิเทศศาสตร์ให้อาจารย์แหวว และอาจารย์แหววจะสอนนิติศาสตร์ให้อาจารย์ปุย คงมีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอันเป็นผลงานของเราสองคนออกมาในปีนี้ และปีถัดไป คอยตามดูซิคะ...

ขัวญใจ พงศ์สุชาติกุล
"กุ้ง" ก็เหมือนลูกศิษย์ส่วนใหญ่ เรียนกฎหมายกับอาจารย์แหววตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาโท เรียนกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ตามไปนั่งเรียนตอนที่อาจารย์แหววไปสอนกฎหมายและนโยบายโทรคมนาคมที่วิทยาลัยนวตกรรม แล้วต่อมา ก็อาสาเป็น "ผู้ช่วยทางวิชาการ" หรือที่เรียกว่า "TA" กันนั่นแหละ โดยผลของเรื่อง ก็เลยเป็นลูกศิษย์อีกคนที่เข้ามาทำความเชี่ยวชาญในเรื่อง "กฎหมายเทคโนโลยี" วันนี้ เตรียม Independent Research สำหรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อที่จะเป็นนิติศาสตร์มหาบัณฑิต และพรุ่งนี้ ก็จะทำหน้าที่ทนายความประจำบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอีกคนของประเทศไทย

ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง
"ชล" ก็เป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลกับอาจารย์แหวว มีความสนใจในกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนมาก อาสามาช่วยงานตั้งแต่ยังไม่จบปริญญาตรี ตามไปทำงานด้วยในชนบทตลอด ชอบเดินทางเหมือนนกน้อย ทำงานหนักแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตอนนี้ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของอาจารย์แหวว งานซึ่งทุกคนทราบดีว่า อาจารย์แหววรู้อะไร คนที่เป็นเลขาก็จะรู้เท่านั้น ตำแหน่งที่คนอยากทำ และกลัวที่จะมารับผิดชอบ งานที่เหนื่อยกว่าทุกคน แม้ตัวอาจารย์แหววเอง

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
"ด๋าว" เป็นลูกศิษย์สายกฎหมาย สอนกันมาตั้งแต่ปริญญาตรี แล้วก็ปริญญาโท ตอนแรกๆ ชอบงานวิจัยด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม พอมาทำงานเป็นเอนจีโอ ก็เริ่มเห็นความสำคัญกับกฎหมายว่าด้วยสถานะบุคคล เป็นอีกคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งมีน้อยคนมากในประเทศไทยที่ศึกษาเรื่องนี้ เป็นอีกความหวังของประเทศไทยในการขัดปัญหาความไร้สัญชาติให้มนุษย์ที่ปรากฏตัวในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวแม่อายหลายร้อยคนที่กำลังน้ำตานองหน้าในวันนี้ ด๋าวในวันนี้ เยือกเย็น สุขุมขึ้น จนอาจารย์ก็แปลกใจ เด็กน้อยช่างฝัน โตเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะ ช่วงข้ามปีเองนะ

สรินยา กิจประยูร
"ต้อง" เป็นเทพธิดาตัวน้อยที่พระเจ้าส่งลงมาช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยตามแนวชายแดน จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ แล้วไปจบปริญญาโทด้านมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็ไปเป็นครูอาสาสอนชาวเขาเผ่าอาข่าบนดอยวาวี แล้วก็ลงดอยมาเรียนกฎหมายกับอาจารย์แหวว ก็ประมาณปลายปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นลูกศิษย์ที่แสนจะดื้อ ยกย่องให้เป็น "สุดแสนดื้อ" เวลาจะดื้อด้าน ใครก็เอาไม่อยู่ แต่เมื่อมุ่งมั่นจะทำอะไรแล้ว ถ้าทำไม่เสร็จ ก็ไม่มีวันเลิกทำ เวลาส่งลงพิสูจน์ชุมชนไหนแล้ว ไม่ต้องห่วงเลย ไม่มีพลาด เอากฎหมายและมนุษยวิทยา มาผสมกลมกลืนกัน จนเกิดความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เป็นหนึ่งเดียวในหัวใจอาจารย์แหววอีกคน

ชุติ งามอุรุเลิศ
"ตี๋" เรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลกับอาจารย์แหววที่ธรรมศาสตร์ สมัครมาทำงานด้วยทันทีที่เรียนจบ อาจารย์ให้ตี๋ไปฝึกงานที่วุฒิสภา ช่วยงานอาจารย์ตอนที่อาจารย์รับหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ตี๋เป็นมือขวาในงานด้านกฎหมายว่าด้วยสถานะบุคคล หลายปีผ่านไป ตี๋รู้จักพื้นที่ที่มีคนไร้สัญชาติในประเทศไทยแทบจะทุกตารางนิ้ว ตอนนี้ ตี๋ทำสำนักงานกฎหมาย "ธรรมสติ" สำนักงานกฎหมายเพื่อคนยากจนในชนบท อาจารย์แสนจะภาคภูมิใจในตัวตี๋ ชาวบ้านรักและมีศรัทธาในตัวตี๋มาก นอกจากนั้น ตี๋ยังเป็นที่รักของข้าราชการสายความมั่นคงอย่างมาก ตี๋เป็นเอนจีโอ แต่เอนจีโออย่างตี๋เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่า มีทั้งความรู้และความเข้าใจในสถานการณ์รอบตัว ที่ตลกมาก ตี๋ยังมาช่วยอาจารย์ทำวิจัยเรื่อง e-society ตี๋รักเทคโนโลยีเหมือนอาจารย์ แต่ตี๋ไม่ชอบกฎหมายธุรกิจ บังคับให้เรียนอย่างไร ก็ไม่ยอม ตี๋ไม่ดื้อเหมือนต้อง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นปี่เป็นขลุ่ยกับเจ้าต้องได้อย่างไร 

ปุณย์สิรี ฉัตรจินดา
 สอนกันมาตั้งแต่ปริญญาตรีจนปริญญาโท "จ๋า" เขาสนใจกฎหมายเทคโนโลยี ถึงขนาดตามไปทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยทางวิชาการ" ให้ตอนอาจารย์แหววสอนที่วิทยาลัยนวตกรรมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนเรียนรู้เร็ว แต่โวยวายเป็นที่หนึ่ง ความที่กังวลว่า จะทำงานไม่ได้ดีล่ะมัง ที่ทำให้เขาทำงานได้ดี ก็เป็นแปลกๆ อีกคน ตอนอาจารย์แหววกระโดดไปทำงานวิจัยเพื่อกระตุ้นสังคมในเรื่องการจัดการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว จ๋าก็กระโดดตามไปช่วยกันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ งานนี้เป็นงานสนุกแบบเจ็บๆ จ๋าจัดเป็นทีมวิจัยที่เจนจัดสำหรับงานกฎหมายเทคโนโลยี ในไม่ช้าอาจารย์แหววและจ๋าก็จะมีผลงานเรื่องกฎหมายและการจัดการโทรศัพพ์มือถือแล้วล่ะ มือถือนี้นะ มันอัศจรรย์ คอยตามดูเราก็แล้วกัน เรามีอะไรน่าสนใจให้ติดตามศึกษาและเรียนรู้กับเรา

ชลิดา โตสิตระกูล
"เก๋" เรียนกฎหมายกับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ เรียนกับอาจารย์ทั้งปริญญาตรีและโท เป็นทีมที่เข้ามาทำวิจัยในโครงการค้นคว้าฎีกา ๑๐๐ ปี แล้วก็มาทำงานวิจัยในโครงการศึกษาปัญหาอันเกิดจากการเปิดตลาดเสรีที่เป็นธรรมในประเทศไทย เก๋เป็นทนายความในสำนักงานกฎหมายธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวในประเทศไทย ในวันนี้ เก๋ต้องทำงานหนัก แต่ก็ยังมาช่วยงานของกองทุน ศ.คนึงฯ อย่างสม่ำเสมอ ในวินาทีที่พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ต้องการความช่วยเหลือ เก๋ก็จะปรากฏตัวมาเป็นมือที่คอยสนับสนุนเสมอ เป็นคนดีมาก สรุปสั้นๆ

เบญญา วงศ์สว่างพาณิชย์
"หญิง"ก็เรียนกฎหมายกับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ เหมือนทุกคน แต่ที่มากกว่าคนอื่น ก็คือ หญิงเรียนลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์มากกว่าคนอื่น หญิงสนใจกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จัดอยู่ในโครงการศึกษาปัญหาอันเกิดจากการเปิดตลาดเสรีที่เป็นธรรมในประเทศไทยของกองทุนศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หญิงเป็นเนติบัณฑิตด้วย เป็นมหาบัณฑิตด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ว่างๆ ก็ช่วยอาจารย์สอนหนังสือด้วย ในวันนี้ หญิงทำงานเป็นนิติกร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หญิงเป็นพี่สาวใหญ่คนหนึ่งของคนในชมรมศิษย์อาจารย์คนึง เรียกว่า ดูแลน้องๆ คู่กับบุ๋ม ใครทุกข์ใครสุข ก็จะอยู่ในสายตาของหญิง 

More >>